Wat is Gerontechnologie?

Het Herman Bouma Fonds voor Gerontechnologie heeft als doel het bevorderen van de beoefening van de gerontechnologie in nationaal en internationaal verband. De stichting wil hiertoe de ontwikkeling van jonge veelbelovende wetenschappers op dit gebied steunen door jaarlijks reisbeurzen en onderzoeksstipendia uit te reiken. Verder zal de stichting andere activiteiten die hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden bevorderen.

Gerontechnologie is een interdisciplinair gebied van wetenschappelijk onderzoek waarin technologie gericht wordt op de aspiraties en kansen van ouderen. Gerontechnologie richt zich op het waarborgen van een goede gezondheid, maatschappelijke participatie en zelfstandigheid, tot op een hoge leeftijd, door onderzoek, ontwikkeling en ontwerp van producten en diensten voor het verhogen van de kwaliteit van het leven. Gerontechnologie ontwikkelt zich op de kruising van voortschrijdende technologie en toenemende leeftijd.

De International Society for Gerontechnology stimuleert de ontwikkeling van gerontechnologie in een internationaal verband.